Herscholing

Wanneer u uw huidig beroep niet meer kunt uitoefenen binnen uw beroepscategorie, dan kunt u zich herscholen met behoud van uw uitkering in geval van arbeidsongeschiktheid. De ziekteverzekering betaalt de kosten van de herscholing voor inschrijving, materiaal, verplaatsing enz.

De adviserend geneesheer doet de aanvraag. Hij stelt een dossier op voor de Hoge Commissie van de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit (GRI) van het RIZIV, die haar goedkeuring moet geven. Eventueel is een beroepsoriënterend onderzoek noodzakelijk.

Bij goedkeuring behoudt u uw uitkering gedurende het volledige opleidingstraject. Bovendien ontvangt u zowel een vergoeding per effectief gevolgd lesuur als een forfaitaire vergoeding bij het succesvol doorlopen van de opleiding.