Na de behandeling(en)

Opnieuw gaan werken na een periode van afwezigheid is niet vanzelfsprekend. De ziekte en de behandeling laten vaak sporen na. Vermoeidheid, concentratiestoornissen, gebrek aan zelfvertrouwen, angst om te hervallen, depressieve gevoelens of ergernis over de gevolgen van de ziekte bemoeilijken de terugkeer naar het werk.

Het kan zijn dat u enerzijds hulp en begrip verwacht van uw collega’s en leidinggevende, maar anderzijds ook opnieuw als volwaardig werknemer gezien wilt worden. U moet op zoek gaan naar een manier om met dit spanningsveld om te gaan. Deze evenwichtsoefening kan gepaard gaan met vallen en opstaan.

Wanneer u opnieuw begint te werken, dient u uw ziekenfonds binnen de acht dagen op de hoogte te brengen. Als zelfstandige is dit uiterlijk binnen de twee dagen. Indien u dit niet doet, worden zowel uw loon als uw uitkering verder uitbetaald, maar dit zal worden opgemerkt en de uitkering zal worden teruggevorderd.

Na afloop van uw arbeidsongeschiktheid kunt u het werk spontaan hervatten. We raden u echter aan om de datum van uw terugkeer informeel met uw werkgever te bespreken om uw werkhervatting te vergemakkelijken.

Terugkeer voorbereiden – Werkhervatting

U gaat pas opnieuw aan het werk wanneer u er helemaal klaar voor bent. Het is niet voldoende dat u er zich “klaar voor voelt”. U moet ook de fysieke, cognitieve en psychologische vereisten van uw werk goed overwegen en nagaan of u hier momenteel aan kunt voldoen.
Wanneer u inderdaad klaar bent om opnieuw te gaan werken, zult u zichzelf een aantal vragen moeten stellen.

  • Kan/wil ik hetzelfde werk blijven doen?
  • Moeten er bepaalde aspecten (uren, taken) worden aangepast?
  • Welke problemen zou ik kunnen tegenkomen wanneer ik opnieuw begin te werken?