Ontslag

Wettelijk gezien mag uw ziekte geen reden zijn voor ontslag. Bij ontslag geldt een veralgemeende motivatieplicht. Zo kan bijvoorbeeld uw professionele situatie of de economische situatie van het bedrijf een reden tot ontslag zijn.

Een uitzondering hierop vormen de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur van minder dan drie maanden. Deze kunnen zonder ontslagvergoeding worden beëindigd, indien de arbeidsongeschiktheid langer dan zeven dagen duurt en het eerste deel van de overeenkomst is verstreken. In alle andere gevallen geldt een wettelijke ontslagtermijn.

Een werkgever is verder niet verplicht om de reden voor het ontslag in detail te omschrijven op het document “C4” dat u ontvangt bij ontslag. Hij kan als reden bv. “reorganisatie” vermelden. Neem uw ontslagbrief dus niet zomaar als “gelezen en goedgekeurd” in ontvangst. Als uw werkgever uw contract zonder duidelijke reden verbreekt, kunt u hier actie tegen ondernemen. Kijk ook goed na of de reden die u mondeling krijgt, schriftelijk wordt bevestigd in uw C4.

Wanneer u definitief arbeidsongeschikt wordt verklaard, spreken we van overmacht. In dit geval komt er een einde aan uw arbeidsovereenkomst zonder dat iemand een ontslagvergoeding moet betalen. Als werknemer behoudt u het recht op een werkloosheidsuitkering.

Dit gaat dan om een “verbreking van de arbeidsovereenkomst omwille van medische overmacht”.