Progressieve werkhervatting

Financiële tegemoetkoming bij progressieve werkhervatting

Indien u opnieuw aan de slag gaat in het statuut van progressieve tewerkstelling, kunt u om verrassingen te voorkomen, vooraf uw financiële situatie laten berekenen. U richt zich hiervoor tot de personeelsdienst van uw werkgever en tot de sociale dienst van uw mutualiteit.

Hebt u vragen over financiële tegemoetkomingen of problemen, dan kunt u zich richten tot de sociale dienst van GZA Ziekenhuizen of van uw ziekenfonds, of tot het OCMW van uw gemeente.