Tijdens de behandeling(en)

Het is belangrijk dat u de band met uw werk tijdens uw ziekteverlof niet volledig loslaat. Het kan u helpen om tijdens de behandelingen op de een of andere manier betrokken te blijven bij het werk. U kunt eventueel contact houden via e-mail of eens afspreken met collega’s voor een kop koffie. Het kan de terugkeer naar het werk later vergemakkelijken.

Uiteraard is het ook mogelijk dat u blijft werken tijdens de behandeling.

Bespreek vooraf uw wensen en ideeën en maak concrete afspraken. Wilt u dat uw collega’s af en toe bellen? Krijgt u graag kaartjes of e-mails? Wenst u bezoek? Wie neemt het initiatief? Hebt u graag dat er over het werk wordt gepraat? … U kunt dit opnemen met uw leidinggevende of uw collega’s persoonlijk informeren. Maak met uw leidinggevende hiervoor een afspraak.
U kunt eventueel een website of – minder intensief – een webblog aanmaken waarin u schrijft hoe het met u gaat. Zo hoeft u uw verhaal niet telkens weer over te doen.

Maak tijdens uw ziekteperiode tijdig duidelijke afspraken met uw werkgever, eventueel ook in samenspraak met de adviserend geneesheer/arbeidsgeneesheer, over de aanpak van uw werkhervatting.

Toegelaten activiteiten

Tijdens uw arbeidsongeschiktheid dient u al uw activiteiten stop te zetten. Dat geldt zowel voor onbezoldigd vrijwilligerswerk, waarbij er geen familiale band bestaat, als voor een betaalde of onbetaalde activiteit, hetzij als werknemer, hetzij als zelfstandige.

Indien u toch een activiteit wilt uitoefenen, moet u daarvoor de goedkeuring krijgen van de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds. Hiervoor dient u een formulier in bij uw ziekenfonds.