Vervroegd pensioen

Vervroegde pensionering om medische redenen geldt enkel voor ambtenaren.

Indien u ambtenaar bent en ziek wordt, moet u eerst uw ziektedagen gebruiken. Daarna vraagt de werkgever een medisch onderzoek aan bij de cel pensioenen. U wordt dan onderzocht door de pensioencommissie. Indien u medisch ongeschikt bent om uw functie nog uit te oefenen, dan wordt u vervroegd gepensioneerd wegens medische redenen.

Voor andere werknemers kan de invaliditeit doorgaan tot en met de pensioenleeftijd.