Werk zoeken

Zoekt u een nieuwe job, dan kunt u altijd terecht bij de Werkwinkel van de VDAB. Op basis van een aantal vragen maakt een VDAB-consulent een profiel van u op. Samen zoekt u naar een job die bij u past. Deze dienstverlening is gratis. In de Werkwinkel kunt u eveneens terecht voor sollicitatietraining, opleiding, vorming, begeleiding op de werkvloer enz.

Indien u meer gespecialiseerd advies nodig hebt, kunt u terecht bij GTB-Inzicht (Gespecialiseerde Trajectbepaling en- Begeleiding). Deze dienst begeleidt werkzoekenden met een arbeidshandicap via een planmatig, intensief en gefaseerd traject. Het eerste intakegesprek is gratis, daarna betaalt u met loopbaancheques. Meer informatie krijgt u bij de sociale dienst van GZA Ziekenhuizen of bij VDAB.

Bij een sollicitatie bent u niet verplicht te vertellen dat u kanker had, omdat dat tot de persoonlijke levenssfeer behoort. In een sollicitatiegesprek mogen bijgevolg mondeling, noch schriftelijk (bv. via een vragenlijst) vragen worden gesteld over uw gezondheidstoestand. Als dat toch zou gebeuren, dan mag u als sollicitant weigeren te antwoorden. Maar als de gevolgen van de ziekte of nabehandelingen het toekomstig werk negatief zouden beïnvloeden, dan heeft de werkgever hier wel recht op.

Voor bepaalde functies kan een werkgever vragen dat u een medisch onderzoek ondergaat bij de arbeidsgeneesheer. Meestal wordt hier expliciet naar uw gezondheidstoestand gevraagd en moet u hierop antwoorden. De arbeidsgeneesheer is echter gebonden aan het beroepsgeheim en zal de medische informatie niet doorgeven aan de (toekomstige) werkgever. Hij kan u bij deze “voorafgaande gezondheidsbeoordeling” wel medisch ongeschikt verklaren voor een bepaalde functie.