Sociale dienst

Aan elke dienst en afdeling is er een sociaal werker verbonden.

U kunt bij hen terecht voor:

  • advies en informatie, bv. met betrekking tot administratie, financiën ....;
  • ontslagregeling en/of andere praktische regelingen, bv.:
    indien terug naar huis: met/zonder thuiszorg, thuisverpleging, hulpmiddelen …;
    indien niet terug naar huis: revalidatie, herstel, woonzorgcentrum …;
    vervoer voor en na een behandeling of een opname/ontslag;
  • informatie over gespreksgroepen, de Vlaamse Liga tegen Kanker of de Stichting tegen Kanker;
  • een vrijblijvend gesprek, luisterend oor, of ondersteuning/begeleiding.

Kostprijs

Deze consulten zijn gratis.