Chemotherapie

Medisch oncologen maken gebruik van medicijnen die de kwaadaardige cellen op verschillende essentiële celonderdelen aanvallen. Deze producten zijn echter niet specifiek gericht tegen kwaadaardige cellen alleen. Ook de gezonde cellen kunnen hinder ondervinden, waardoor er neveneffecten kunnen ontstaan zoals haaruitval, misselijkheid, braken en mondontsteking.

Chemotherapie

Chemotherapie wordt doorgaans gegeven via infusen, doch verschillende chemotherapieën zijn ook in pilvorm beschikbaar, wat voor patiënten het voordeel heeft de behandeling thuis te kunnen verderzetten.

Intraveneuze poortkatheter

Chemotherapie wordt meestal toegediend via een intraveneuze poortkatheter.

De intraveneuze poortkatheter is een volledig onderhuids implanteerbaar toedieningsysteem, dat toegang verschaft tot de bloedbaan.
Een poortkatheter maakt het mogelijk om op een eenvoudige manier gedurende langere tijd chemotherapie en andere geneesmiddelen toe te dienen. Het systeem is voor de patiënt comfortabeler, omdat er niet telkens opnieuw in de aders moet worden geprikt.

Bij elke behandeling met intraveneuze medicatie, voor bloedafnames of bloedtransfusies kan de poort worden aangeprikt. Deze naald wordt bij ontslag verwijderd en bij een volgende opname wordt de poortkatheter terug aangeprikt.

Nadien kan het onder lokale verdoving weggenomen worden, na overleg met je behandelend arts.

Hoofdhuidkoeling

De kans op haarverlies is afhankelijk van de chemotherapie. Indien aangewezen, wordt gebruik gemaakt van hoofdhuidkoeling.

Hoofdhuidkoeling is een manier om haaruitval te voorkomen of te verminderen bij patiënten die chemotherapie via een infuus krijgen. Het zorgt ervoor dat minder bloed met schadelijke chemotherapie binnen komt in de cellen die haren produceren. Hierdoor vindt minder beschadiging plaats en groeit het haar langzaam verder.

Meer informatie over mogelijke adressen voor de aankoop van een pruik vindt u op www.kanker.be

Infosessie oncologische behandeling

Een oncologische behandeling is een heel aangrijpende gebeurtenis.  Correcte informatie kan heel wat vragen en ongerustheid wegnemen.

Onze medewerkers en artsen van het oncologisch centrum op GZA Ziekenhuizen campus Sint-Augustinus nodigen u graag uit op hun infosessie waarin u uitleg krijgt over het verloop van uw behandeling en antwoord op enkele praktische vragen. Ook familieleden zijn welkom.

Klik hier voor meer informatie.

Meer info

Lees meer over behandelingen bij het bestrijden van kanker op de website van Iridium Kankernetwerk.