Harpoenage of harpoenmarkage

De chirurg verwijdert het letsel dat we in uw borst vaststelden. We trachten zo weinig mogelijk van het gezonde borstweefsel te verwijderen of te beschadigen. Daarvoor is het belangrijk dat hij de exacte lokalisatie van het letsel in de borst kent. Hiertoe vraagt hij aan de radioloog een markering onder de vorm van een klein soepel naaldje (ook wel "een harpoen" genoemd) in het letsel aan te brengen.

Hoe verloopt deze harpoenage?

De radioloog brengt onder begeleiding van een echogafie of een radiografie het harpoentje in het letsel aan. In beide gevallen ligt u op een onderzoekstafel. Plaatselijke verdoving is niet nodig, gezien het hier om een heel fijn naaldje gaat. De procedure duurt ongeveer 15 à 20 minuten. Om organisatorische reden brengen we u naar de dienst radiologie en terug naar uw kamer met een rolstoel (laat vlot transport toe).

Waarop moet u letten?

Om een correcte plaatsing van de harpoen toe te laten, heeft de radioloog de voorgaande mammografieën nodig. Het is belangrijk dat u deze foto’s in uw bezit heeft als u in het ziekenhuis wordt opgenomen. Breng de foto’s ook mee naar de radiologieafdeling. Breng het voorschrift voor een "harpoenage" van de gynaecoloog mee. ende heelkunde gecombineerd met radiotherapie zijn vergelijkbaar met die van een borstamputatie.

Meer info

Lees meer over behandelingen bij het bestrijden van kanker op de website van Iridium Kankernetwerk.