Sentinelscintigrafie

Tijdens een sentinelscintigrafie krijgt u, door middel van een onderhuidse injectie, een kleine hoeveelheid radioactieve contraststof toegediend, waardoor de schildwachtlymfeklier (ook wel “sentinelklier” genoemd) zichtbaar wordt.

Doel van het onderzoek

Via een sentinelscintigrafie kan de lymfe-afvoer rondom een tumor (bv. een borstgezwel of een melanoom) in beeld worden gebracht. Door de sentinelklier op te sporen, kan de chirurg deze lymfeklier tijdens een operatie verwijderen en nadien nauwkeurig microscopisch laten onderzoeken. Uit dit microscopisch onderzoek zal blijken of er tumorcellen aanwezig zijn in de sentinelklier. Dit is belangrijk voor de verdere behandeling.

Hoe verloopt een sentinelscintigrafie? 

Voor dit onderzoek is het noodzakelijk dat u vooraf een afspraak maakt en dat u tijdig aanwezig bent. Verder is er geen speciale voorbereiding vereist.Tijdens het onderzoek krijgt u een onderhuidse injectie, in de buurt van het borstgezwel (naast de tepel). Onmiddellijk daarna maken we gedurende 8 tot 15 minuten foto’s van de eerste fase van het lymfetransport. Het is soms nuttig om in de uren na de injectie de inspuitplaats regelmatig te masseren, om zo het lymfetransport te stimuleren.

Enkele uren of soms een dag later (meestal kort voor de operatie), maken we nogmaals een scan om de schildwachtlymfeklier duidelijk in beeld te brengen.

Dit onderzoek is  niet gevaarlijk, u kunt gerust zijn. De gebruikte radioactieve stoffen zijn in de streng gecontroleerde toegediende dosis niet schadelijk. De bestraling verhoogt niet met het aantal foto’s die we tijdens de scan maken en de toegediende stoffen zijn niet giftig of slaapverwekkend. U mag met de auto rijden. Er zijn vrijwel nooit allergische reacties. Als u (mogelijk) zwanger bent of wanneer u borstvoeding geeft, vragen we u dit tijdig te melden aangezien we het onderzoek dan waarschijnlijk moeten uitstellen.

Een arts van de afdeling nucleaire geneeskunde beoordeelt de kwaliteit van het onderzoek voordat u de afdeling verlaat. Het resultaat van dit onderzoek wordt vervolgens naar de chirurg in de operatiezaal doorgestuurd.

Meer info

Lees meer over behandelingen bij het bestrijden van kanker op de website van Iridium Kankernetwerk.