Follow-up

De follow-up begint na het beëindigen van de heelkunde, radiotherapie en chemotherapie

Tijdsschema

 • Eerste 2 jaar om de 3-4 maanden
 • Na 2 jaar om de 6 maanden
 • Steeds anamnese ook gericht naar laattijdige sequelen van therapie (vb. hartfalen, leukemie, osteoporose, etc…)
 • Lichamelijk onderzoek met nadruk op de behandelde zijde, contralaterale borst, en LNN
 • Jaarlijkse mammo- en echografie
 • Zesmaandelijks laboratoriumonderzoek
 • Gericht beeldvormend onderzoek
 • Jaarlijks gynaecologisch onderzoek met echografie (cfr. familiale belasting, Tamoxifen)
 • Driejaarlijkse botdensiteitsmeting (eerder indien gestoord: in osteoporose range)
 • Lipidogram (1x/jaar)
 • Menopauzale symptomatologie:
  • Vasomotore instabiliteit
  • Osteoporose
  • Cardiovasculaire conditie
  • Alzheimer
  • Endometrium en vagina
  • Stolling
  • Colorectaal carcinoom
  • Borstweefsel
  • Second primaries