Klinische proeven

Medisch oncologen maken gebruik van medicijnen die de kwaadaardige cellen op verschillende essentiële celonderdelen aanvallen. Deze producten zijn echter niet specifiek gericht tegen kwaadaardige cellen alleen. Ook de gezonde cellen kunnen hinder ondervinden, waardoor er neveneffecten kunnen ontstaan zoals haaruitval, misselijkheid, braken en mondontsteking.

Klinische proeven in de oncologie

Tot slot spitst de medische oncologie zich ook toe op de expertise en bekwaamheid in de ontwikkeling en de wetenschappelijke evaluatie van klinische proeven in de oncologie.

Daarvoor is de medisch oncoloog tijdens zijn activiteit effectief betrokken in het opstellen van studieprotocollen, de uitwerking hiervan, alsook in de analyse en in de evaluatie van deze klinische proeven. Hij blijft op de hoogte van de verschillende lopende studies om patiënten de mogelijkheid te bieden eraan deel te nemen en zo bij te dragen tot de ontwikkeling van de wetenschap op gebied van de oncologie.

Meer info

Lees meer over behandelingen bij het bestrijden van kanker op de website van Iridium Kankernetwerk.

Meer info

Lees meer over de "Translational Cancer Research Unit" (TCRU)  en hun kankeronderzoek op de website van TCRU.