Echografie

Echografie is een beeldvormingstechniek die gebruik maakt van ultrasone geluidsgolven. Deze verplaatsen zich doorheen het lichaam maar worden weerkaatst op de overgang van zachte structuren naar hardere, de echo’s. Deze ultrageluiden hebben een dusdanig hoge frequentie dat ze voor de mens niet hoorbaar zijn. Dit onderzoek is normaal pijnloos en volstrekt onschadelijk.

Tijdens het onderzoek kan de radioloog gebruik maken van Doppler, waarbij bovenop de grijswaarden van het echografisch onderzoek ook kleuren worden afgebeeld en hoorbare geluiden worden geproduceerd.

Het onderzoek gebeurt enkel op afspraak en met een medisch voorschrift. Dit hebt u nodig bij de inschrijving aan het onthaal, samen met uw identiteitskaart. Na uw inschrijving neemt u plaats in de wachtzaal. De tijdsduur van het echografisch onderzoek is zeer variabel en afhankelijk van patiënt tot patiënt en van het type onderzoek, wat variaties in wachttijden kan verklaren. U zal de onderzoekskamer worden binnengeroepen en gevraagd worden de te onderzoeken regio vrij te maken van kleding. De arts-radioloog zal een contactvloeistof (gel) op de huid van de te onderzoeken regio aanbrengen en wrijft daarna met een sonde over het te onderzoeken lichaamsdeel. Deze sonde is een glad aanvoelend instrument dat de beelden zal produceren op een beeldscherm, die dan onmiddellijk door de radioloog kunnen bekeken en beoordeeld worden. Na afloop van het onderzoek wordt de gel verwijderd. Wanneer een weinig gel mocht overblijven zal dit vanzelf opdrogen en geen blijvende vlekken veroorzaken op kleding.

Dit onderzoek is volstrekt pijnloos, maar de gel kan wat fris aanvoelen en het duwen met de sonde kan een beetje onaangenaam aanvoelen, zeker als de te onderzoeken regio reeds vooraf pijnlijk was.

Een echografie van de borsten zal meestal samengaan met een mammografie.

U dient in het bezit te zijn van:

  • een geldig voorschrift;
  • alle relevante voorgaande beeldvormingsdocumenten van de borst (mammografie,  echografie, MRI, andere);
  • uw identiteitskaart.