Fijne naald punctie

Wat is een Fijne Naald Punctie?

Een Fijne Naald Punctie (of FNA: "fine needle aspiration") is een naaldpunctie van de borst, die onder geleiding van de echografie door de radioloog wordt uitgevoerd.

 • Fijne Naald Punctie van een cyste    

  • In uw borst werd onlangs een "cyste" vastgesteld op basis van een mammografie, echografie of MRI.  Een "cyste" is een vochtbevattend blaasje in de borst dat meestal goedaardig is en geen verdere behandeling vraagt.
  • Een cyste wordt soms aangeprikt als de inhoud niet geheel zuiver is, vaak door ontsteking of bloeding. Om toch met zekerheid een onderliggend kwaadaardig letsel uit te sluiten dient de inhoud door het labo onderzocht te worden.
  • Een cyste kans soms heel groot worden, zodat ze pijnlijk wordt of op de huid zichtbaar is als een "bol". Via een Fijne Naald Punctie kan de inhoud van de cyste geledigd worden om u zo  van uw pijn te verlossen.
 • Fijne Naald Punctie van een okselklier

  • In uw borst werd onlangs een letsel vastgesteld op basis van een mammografie, echografie of MRI. Sommige kwaadaardige borstletsels gaan gepaard met uitzaaiing naar de okselklieren.
  • Door middel van een Fijne Naald Punctie kunnen cellen uit "verdacht uitziende of hard aanvoelende okselklieren" opgepikt worden. Deze opgepikte cellen worden door het labo onderzocht op kwaadaardigheid.

Voorbereiding

Wanneer uw arts een Fijne Naald Punctie voorschrijft dient uw zich op het afgesproken tijdstip aan te melden op de dienst medische beeldvorming.
U dient in het bezit te zijn van:

 • een geldig voorschrift;
 • alle relevante voorgaande beeldvormingsdocumenten van de borst: mammografie, echografie, MRI, andere;
 • uw identiteitsbewijs.

U moet voor het onderzoek niet nuchter zijn.
Bij aanvang van de Fijne Naald Punctie overloopt de radioloog de procedure van de punctie. U bent op dit ogenblik in de mogelijkheid om bijkomende vragen te stellen.

 • Verloop van het onderzoek
  • Terwijl de radioloog zijn handelingen volgt met de echografie, gaat hij over tot het aanprikken van de cyste of de okselklier.
  • Indien de Fijne Naald Punctie uitgevoerd wordt voor een cyste zal de radioloog trachten de volledige inhoud van de cyste op te zuigen of te "aspireren".
  • Het aanprikken van een cyste is meestal pijnloos. U kunt hoogstens een licht ongemak ervaren tijdens de procedure.
  • Het bekomen vocht wordt naar het labo gestuurd voor onderzoek.
 • Naverzorging
  • Na de punctie verzorgt de verpleegster de punctieplaats op de huid.
  • Doorgaans is er géén bloeding en volstaat een kleine pleister.
 • Bijkomende informatie
  • De resultaten van de Fijne Naald Punctie worden rechtstreeks bezorgd aan de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Desgewenst krijgt ook uw huisarts een kopie van dit verslag.
  • Aarzel nooit om bijkomende informatie over de procedure van een Fijne Naald Punctie te vragen aan uw behandelend arts of radioloog.