MRI (NMR)

MRI staat voor: “Magnetic Resonance Imaging”. NMR is een beeldvormingsmethode om doorsnedefoto’s te maken van het menselijk lichaam in elke gewenste richting. Bij het onderzoek wordt geen gebruik gemaakt van röntgenstralen, maar wel van radiogolven en een sterk magnetisch veld. Het onderzoek verloopt geheel pijnloos en er zijn geen bekende ernstige nevenwerkingen.

Voorbereiding

 • U mag vóór het onderzoek gewoon eten en drinken en uw gebruikelijke medicijnen nemen.
 • Gelieve geen make-up, met name mascara, te gebruiken wanneer u een NMR-onderzoek ondergaat want deze kunnen metaaldeeltjes bevatten.
 • Tijdens het onderzoek mag u GEEN METALEN OF MAGNETISCHE VOORWERPEN bij u dragen. Het gaat om voorwerpen zoals:
  • sleutels;
  • munten;
  • gebitplaatjes;
  • gehoorapparaat;
  • gekleurde contactlenzen;
  • betaalpassen, creditcard e.a;
  • pennen, zakmes, sieraden, haarspelden,horloge, gsm, piercings,oorringen,orthodontisch materiaal….
  Deze voorwerpen kunt u in het kleedhokje van NMR achterlaten. Waardevolle en niet noodzakelijke bezittingen laat u beter thuis.

Indicaties MRI

 • Preoperatieve beeldvorming: multifocaliteit, multicentriciteit, bilateraliteit.
 • Postoperatieve beeldvorming: beter onderscheid tussen litteken (niet aankleurende scar) versus recidief tumor (gevasculariseerd ca).
 • Borstprothesen bij onvolledige visualisatie van het klierweefsel op mammografie (voornamelijk prepectorale borstprothese) en het opsporen van lekkages.
 • Work-up bij metastase van onbekend carcinoom.
 • Evaluatie van het effect van neo-adjuvante chemotherapie.
 • "Probleem-gevallen": discrepantie tussen RX-echo-tru-cut biopsie.
 • Screening van hoog risicopatiënten (BRCA1-2, mutatiedragers en niet-geteste eerste graad familieleden met een levensrisico op borstkanker van 20% of meer, bestraling van de thoraxwand tussen 10j en 30j, andere genetische syndromen die het risico op borstkanker verhogen zoals Li Fraumeni syndroom).
 • De screening van patiënten met een intermediair risico is nog onderwerp van discussie (vrouwen met een levensrisico van 15%-20%, persoonlijke voorgeschiedenis, voorgeschiedenis van lobulaire neoplasie, ADH.

Contraindicaties MRI

 • Pijnpomp.
 • Neurostimulator.
 • Pacemaker of inwendige defibrillator.
 • Zwangerschap.
 • Gelieve aan de verpleegkundige te melden voor het onderzoek of u bekend met een verminderde nierfunctie, claustrofobie of een contrastallergie gehad heeft tijdens een voorgaand MRI onderzoek.

Wat brengt u mee voor uw NMRonderzoek?

 • Voorschrift voor NMR-onderzoek van uw verwijzende arts;
  OPGELET: indien u geen voorschrift bij hebt als u zich aanmeldt aan de balie van NMR, kunnen wij geen onderzoek uitvoeren en zijn wij verplicht u een nieuwe afspraak te geven.
 • Gelieve voorgaande relevante radiologische onderzoeken mee te brengen indien in uw bezit.

Aanmelden voor NMR-onderzoek?

Gelieve u aan te melden 30 minuten voor het afgesproken uur aan de balie van NMR met uw voorschrift en ID-kaart. Dit is op de dienst radiologie/
medische beeldvorming. Volg vanaf de ingang van het ziekenhuis de borden
“medische beeldvorming/radiologie” (campus Sint-Augustinus, volg route 132, gelijkvloers).

Bij uw inschrijving vragen we u om een gedetailleerde vragenlijst in te vullen. Dit is voor uw veiligheid en de mensen van het NMR-team helpen u graag bij het invullen indien nodig. Daarna neemt u plaats in de wachtzaal waar de verpleegkundige u komt halen voor het onderzoek.

Onderzoek

De verpleegkundige overloopt nog eens samen met u de vragenlijst (double-check) en zal u vragen zich te ontkleden. U krijgt een badjas die u tijdens het
onderzoek mag aanhouden. We vragen u om geld, sleutels, bankkaarten, haarspelden, hoorapparaat, bril, kunstgebit, juwelen, gsm, horloge en andere persoonlijke voorwerpen te verwijderen en achter te laten in het kleedhokje.

Voor NMR gebruiken we“gadolinium”. Deze niet-radioactieve contraststof
zorgt ervoor dat er een beter contrast wordt bekomen, het wil dus niet zeggen dat er iets ernstigs met u aan de hand is. Het toedienen van contrast is enkel noodzakelijk om betere onderzoeksresultaten te verkrijgen. We dienen het contrastmiddel toe door middel van een aangelegd infuus in de arm.

De meeste mensen ondervinden weinig of geen hinder. Een warmteopwelling kan tijdens de contrastinspuiting wel eens gevoeld worden.

Nadat de verpleegkundige u heeft geïnformeerd over de werkwijze van het onderzoek mag u plaats nemen op de onderzoekstafel (afhankelijk van het te scannen lichaamsdeel zal u eerst met het hoofd of de voeten in het toestel geschoven worden). Een coil (dit is een antenne voor de radiogolven) wordt geplaatst rond de te scannen regio. Hierna vragen we u om stil te liggen gedurende het ganse onderzoek (bewegingen beïnvloeden het onderzoek en geven een slechte beeldkwaliteit). U krijgt oordopjes of een koptelefoon zodat u zo weinig mogelijk hinder ondervindt van de toestelgeluiden. U krijgt een alarmbel in de hand zodat u de verpleegkundige kunt verwittigen als er een probleem is. De verpleegkundige houdt ook visueel toezicht door een venster en een camera systeem. De onderzoekstafel wordt langzaam in de magneetopening geschoven.

Zodra de scanfase begint, hoort u vreemde geluiden:

 • gebrom van de machine;
 • luid kloppend geluid wanneer de radiogolven aan en afgezet worden;
 • andere machinegeluiden.

Dit is normaal!
Wanneer het onderzoek gedaan is, wordt u terug uit het toestel geschoven. De verpleegkundige helpt u van de onderzoekstafel.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt 15 à 45 minuten. De duurtijd is afhankelijk van het te scannen lichaamsdeel. Als u claustrofoob bent (angst in gesloten ruimte), vraag dan aan uw arts een mild kalmeermiddel (sedativum) dat u kunt meebrengen naar de afspraak. Bij het aanmelden informeert u het secretariaat dat u een kalmeermiddel bij hebt. De verpleegkundige van NMR laat u dan weten wanneer u de medicatie mag innemen.
U mag geen voertuig besturen na inname van een kalmeermiddel!