Botscan

Met een bot- of skeletscan kunnen we verschillende soorten aandoeningen van het skelet in beeld brengen zoals artrose, botbreuken (soms moeilijk zichtbaar op klassieke röntgenfoto’s), gekwetste peesaanhechtingen, ontstoken beenvlies, Südeckalgodystrofie, botinfecties, botinfarcten of complicaties bij prothesen. We doen dit onderzoek ook om kwaadaardige botletsels (bv. uitzaaiingen van kanker) op te sporen.

Het is noodzakelijk vooraf een afspraak te maken voor dit onderzoek. Wij vragen u om op tijd aanwezig te zijn. Als u toch onverwacht verhinderd bent, neem dan zo snel mogelijk telefonisch contact met ons.

U dient in het bezit te zijn van een geldige aanvraag en uw ID-kaart. Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding vereist. Wel vragen we om tussen de inspuiting en de scan regelmatig iets te drinken. Dan verzoeken we u om vlak vóór het maken van de scan naar het toilet te gaan en goed leeg te plassen.

Is het onderzoek gevaarlijk?

Neen, u kunt gerust zijn. De gebruikte radioactieve stoffen zijn in de streng gecontroleerde toegediende dosis niet schadelijk. De hoeveelheid straling komt overeen met een klassiek radiografisch onderzoek.

De bestraling verhoogt niet met het aantal foto’s die we tijdens de scan maken. De toegediende stoffen zijn niet giftig of slaapverwekkend. U mag met de auto rijden. Er zijn vrijwel nooit allergische reacties.

Indien u (mogelijk) zwanger bent of indien u borstvoeding geeft, vragen we u dit tijdig te melden gezien we het onderzoek dan waarschijnlijk moeten uitstellen.

Uitvoering van het onderzoek

In het begin krijgt u door middel van een injectie in een ader een kleine hoeveelheid radioactieve contractstof toegediend. Deze stof wordt grotendeels opgenomen in het skelet. Hier is echter enkele uren tijd voor nodig. In deze wachttijd mag u de afdeling nucleaire geneeskunde verlaten.
Soms zijn ook foto’s van de doorbloeding nodig.

Tijdens het injecteren en een korte tijd daarna maken we dan deze foto’s. Dit deel van het onderzoek duurt ongeveer tien minuten.
Als de radioactieve stof voldoende is opgenomen in het skelet (3 à 4 uur na de injectie), beginnen we met het maken van de scan. U ligt op een onderzoekstafel en een blokvormige camera zal over of rond u heen bewegen om foto’s te maken.

De manier waarop dit gebeurt hangt af van de specifieke aandoening. Soms komt de camera erg dicht tegen u aan, maar raakt u in principe niet. U ligt niet in een gesloten tunnel. Meestal beginnen we met een beeldopname van
het ganse lichaam in voor- en achteraanzicht ("whole body-scan").

De opnametijd van elk van deze foto’s duurt gewoonlijk meerdere minuten. Hierna controleren we of alles duidelijk in beeld is gebracht; eventueel maken we nog één of meer extra detailopnamen. Het hele onderzoek duurt 20 tot 60 minuten.

Tijdens het maken van de botscan is het van belang zo stil mogelijk te blijven liggen (hoe minder beweging, hoe scherper de foto is).

Metalen voorwerpen verstoren het onderzoek. Daarom vragen we u metalen sieraden af te doen of bepaalde kledingstukken uit te trekken.

Uitslag van het onderzoek

Een arts van de afdeling nucleaire geneeskunde beoordeelt de kwaliteit van het onderzoek voordat u de afdeling verlaat. Mogelijk zal hij in functie van uw klachten of op basis van de "whole body-scan" nog aanvullende detailopnamen laten maken.

Op een later tijdstip bekijken we het onderzoek nauwkeurig. Daarbij vergelijken we zo nodig met een eerdere botscan of röntgenonderzoek. We
maken ook een verslag voor uw behandelend arts. Hij vertelt u meer over de uitslag.