Tru-cut biopsie

Wat is een tru-cut biopsie?

Een tru-cutbiopsie, ook wel borstbiopsie of borstpunctie genoemd, is een biopsie van de borst, die onder geleiding van de echografie door de radioloog wordt uitgevoerd.

In uw borst werd onlangs een letsel vastgesteld op basis van een mammografie, echografie of MRI.

Teneinde een juiste diagnose te geven en het goedaardig of kwaadaardig karakter van dit letsel te achterhalen dient een  weefselstaal door de anatoom-patholoog te worden onderzocht. Door middel van een tru-cut biopsie bekomt de radioloog voldoende weefselstalen.

Voorbereiding

Wanneer uw arts een tru-cutbiopsie voorschrijft dient uw zich op het afgesproken tijdstip aan te melden op de dienst medische beeldvorming.

U dient in het bezit zijn van:

 • een geldig voorschrift;
 • alle relevante voorgaande beeldvormingsdocumenten van de borst: mammografie, echografie, MRI, andere;
 • uw identiteitsbewijs.

U hoeft voor het onderzoek niet nuchter te zijn.

Indien u bloedverdunnende medicatie neemt, contacteer dan uw behandelend arts en overleg of deze medicatie al dan niet moet gestopt worden.

Bij aanvang van de biopsie overloopt de radioloog de procedure van de biopsie. U bent op dit ogenblik in de mogelijkheid om bijkomende vragen te stellen.

Verloop van het onderzoek

 • Lokale verdoving:
  • De verpleegster installeert u op een onderzoekstafel.
  • De verpleegster ontsmet de huid.
  • De radioloog verdooft de huid en de borst zodat u tijdens de biopsie niet te veel pijn ervaart.
 • Tru-cut biopsie:
  • Terwijl de radioloog zijn handelingen volgt met de echografie, gaat hij over tot het nemen van de weefselstalen. Afhankelijk van de grootte en de ligging van het letsel worden er meestal 3 à 4 weefselstalen genomen.
  • Het toestel maakt een luid "klik"-geluid telkens er een staal wordt genomen.
 • Nazorg:
  • Na het nemen van de biopsie verzorgt de verpleegster de biopsieplaats op de huid.
  • Eerst drukt zij een tijdje op de wonde om een eventuele beperkte bloeding te stoppen.
  • Vervolgens brengt zij een drukverbandje aan, dat u de dag nadien mag verwijderen.
  • Vermijd warm water op de biopsiewonde de eerste 48 uur.
  • Vermijd hevige inspanning en/of activiteit.
  • Indien u, na het uitwerken van de verdoving toch lokaal pijn ervaart, mag u een pijnstiller nemen. Deze mag géén aspirine bevatten, gezien deze bloedverdunnend werkt. Gebruik eerder een preparaat dat paracetamol bevat.
 •  Bijkomende informatie:
  • De resultaten van de biopsie worden rechtstreeks bezorgd aan de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Desgewenst krijgt ook uw huisarts een kopie van dit verslag.
  • Aarzel nooit om bijkomende informatie over de procedure van een tru-cut biopsie te vragen aan uw behandelend arts of radioloog.