Invasief ductaal carcinoom (IDC)

Het invasief ductaal  carcinoom (IDC) is de meest voorkomende vorm van borstkanker en vertegenwoordigt 70 à 80 % van alle borstkankers.

Het invasief ductaal carcinoom ontstaat zoals het woord zegt (ductus = afvoerweg) in de melkkanalen.

De wand is hier (in tegenstelling tot DCIS) wel doorbroken en er is invasie in het omliggende borstweefsel.

In dit geval bestaat het risico dat tumorcellen in de lymfebanen en/of bloedvaten uitzaaien naar de lymfeklieren of andere plaatsen in het lichaam.