Invasief lobulair carcinoom (ILC)

Bij 10 à 15 % van alle borstkankers gaat het om een invasief lobulaire carcinoom.

Het ILC ontstaat in de klierlobkes van de borst maar de wand is hier (in tegenstelling tot LCIS) doorbroken en er is invasie in het omliggend borstweefsel.

In dit geval bestaat het risico dat tumorcellen in de lymfebanen en/of bloedvaten uitzaaien naar de lymfeklieren of andere plaatsen in het lichaam.