Preventie

Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Eén vrouw op 9 zal ermee te maken krijgen voor de leeftijd van 75 jaar.
In de meeste gevallen is er geen duidelijke oorzaak aanwijsbaar.

We kunnen alleen maar enkele belangrijke factoren aangeven die de kans op borstkanker groter maken.

Geslacht

Het risico op borstkanker is voor een vrouw 100 keer groter dan voor een man.

Leeftijd

Het risico stijgt met het ouder worden. Drie vierden van de borstkankers komt voor bij vrouwen boven de 50.

Erfelijkheid

Wanneer bij verscheidene (3 of meer) familieleden borstkanker voorkomt in opeenvolgende generaties (grootmoeder, moeder, zus ...) waarvan één jonger was dan 50 jaar, is er sprake van een mogelijke erfelijke vorm van borstkanker. Bij 20 tot 25% van die families wordt een afwijkend gen (het BRCA 1 of BCRA2) aangetroffen. Ongeveer 5% à 10 % van de borstkankers wordt door dit gen veroorzaakt.

Ook als er geen BRCA-mutatie gevonden wordt, is de kans groter dat borstkanker optreedt in die families. Niet alle erfelijk materiaal dat verantwoordelijk is voor borstkanker, is immers al gekend. Een goede medische opvolging is daarom aangewezen

Hormonale invloeden

In het ontstaan van borstkanker speelt het vrouwelijke hormoon oestrogeen een rol. U loopt iets meer risico als u uw eerste maandstonden had voor uw 12de of als uw menopauze pas begint na uw 55ste. Bovendien werkt een zwangerschap beschermend. Uw risico op borstkanker is hoger als u geen kinderen heeft of als u uw eerste kind na uw 35ste kreeg.

Het geven van borstvoeding verlaagt het risico op borstkanker vóór de menopauze. Hoe langer een vrouw borstvoeding geeft, hoe langer er een hormoononderdrukking is en hoe meer het risico op borstkanker vóór de menopauze daalt.

Het risico op borstkanker neemt ook toe bij langdurig gebruik van een hormoonbehandeling voor menopauzale klachten die bestaat uit een combinatie van oestrogeen en progestageen. Neemt u een hormonale behandeling tegen menopauzale klachten, dan laat u zich het best regelmatig opvolgen door een arts. Als u al meer dan vijf jaar een behandeling volgt, bespreek dan met uw arts wat de voor- en nadelen van deze behandeling voor u zijn.

Meestal is er geen bezwaar tegen het gebruik van hormonale anticonceptie ("de pil"). Voor zover geweten, verhoogt "de pil" het risico op borstkanker slechts zeer licht. En ze beschermt tegen andere kankers zoals kanker van de baarmoeder en eierstokkanker. Voor vrouwen die borstkanker gehad hebben, is het niet aangewezen extra vrouwelijke hormonen te nemen, dus ook geen anticonceptiepil.

Ongezond leven

Wie veel vet en weinig vezels eet, overmatig alcohol (meer dan 2 glazen per dag) gebruikt en weinig aan lichaamsbeweging doet, heeft een hoger risico op borstkanker. Ook overgewicht, vooral na de menopauze, verhoogt het risico.