Screening

Wanneer u de leeftijd van 50 jaar hebt bereikt, zal u via de gemeente een uitnodiging ontvangen voor een gratis screeningsmammografie.

Het doel van de borstkankerscreening is het opsporen van borstkanker in een vroegtijdig stadium bij vrouwen zonder symptomen. Onderzoek heeft uitgewezen dat vroegtijdige opsporing van borstkanker in de  doelgroep van vrouwen tussen 50 en 69 jaar, een reductie van sterfte door borstkanker kan teweegbrengen van 50%, op voorwaarde dat deze vrouwen zich tweejaarlijks laten onderzoeken door middel van een mammografie.

Indien u tot de voornoemde leeftijdscategorie behoort en géén spontane oproep voor deze screeningsmammografie ontvangt, kan ook uw huisarts of uw gynaecoloog hiervoor een voorschrift maken.

Op de aanvraag van het screeningsonderzoek staat vermeld waar en wanneer u zich kunt aanmelden voor de mammografie. U kunt deze afspraak steeds telefonisch wijzigen naargelang de plaats en tijdstip van uw keuze.

De screeningsmammografie zal steeds uitgevoerd worden in een radiologisch centrum dat een erkenning als screeningscentrum (mammografische eenheid) van de overheid heeft. Na een eerste "lezing" van de mammografie worden de beelden voor een "tweede lezing" aangeboden aan het Centrum voor Kankeropsporing.

Het Centrum voor Kankeropsporing heeft als bijkomende taken het centraliseren en verwerken van alle onderzoeksresultaten, het rapporteren van de resultaten, kwaliteitsbewaking en het opmaken van statistieken.

Indien bij de screeningsmammografie géén afwijkingen worden gevonden wordt uw huisarts hiervan op de hoogte gesteld. Indien er een afwijkend beeld wordt aangetroffen wordtl u opgeroepen voor verder onderzoek en wordt uw huisarts eveneens op de hoogte gebracht. 

De dienst medische beeldvorming op GZA Ziekenhuizen campus Sint-Augustinus is erkend als mammografisch screeningcentrum. Het beschikt over de modernste digitale toestellen en de nodige gespecialiseerde radiologen. De mammografische unit heeft ook de nodige expertise voor eventuele vervolgonderzoeken zoals 3D-mammografie, NMR en borstbiopsies. Deze dienst werkt nauw samen met onze borstkliniek, zodat u in geval van een "borstprobleem" dadelijk terecht kunt bij de experten in behandeling van borstkanker.

Wat na 69 jaar?

Na de leeftijd 69 jaar valt u buiten de doelgroep van de borstkankerscreening en zal u van de overheid geen uitnodiging meer ontvangen.

U kunt met uw huisarts of gynaecoloog bespreken of er nog vervolgonderzoeken na 69 jaar dienen te gebeuren. Dit zal afhangen van verschillende factoren, zoals het type klierweefsel, uw medische voorgeschiedenis en uw familiaal risicoprofiel.