Diagnose van IBC

Een vroegtijdige diagnose van IBC verhoogt de kans op een succesvolle behandeling.

Vermits de symptomen van IBC vaak lijken op de symptomen van een borstontsteking (mastitis), is het mogelijk dat uw arts u eerst antibiotica voorschrijft. Als de symptomen niet verbeteren of zelfs verergeren, moet u zo snel mogelijk diagnostische testen laten uitvoeren. 

Deze zijn:

  • Mammografie en MR mammografie
  • Echografie van de borst en lymfeknopen
  • Biopsie (verwijderen van een kleine stukje weefsel dat onder de microscoop wordt bestudeerd) van elke massa, vergrote lymfeknoop en/of borsthuid.

In een aantal gevallen van IBC, zal een mammografie geen duidelijke afwijking aantonen maar wel huidverdikking en vergrote lymfeknopen.  Als een biopsie bevestigt dat er kankercellen aanwezig zijn, zullen meer beeldvorming en eventueel een nieuwe biopsie nodig zijn om een accuraat beeld van de ziekte te krijgen.