Doel van de borstkliniek

Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen. Reeds lang wordt de patiënt multidisciplinair benaderd, waarbij specialisten uit verschillende domeinen samen de behandeling bespreken en opvolgen. Jaarlijks behandelt GZA Ziekenhuizen campus Sint-Augustinus ongeveer 650 vrouwen. De borstkliniek is hiermee een van de grootste borstkankereenheden in België.

De borstkliniek garandeert een meer continu en gecoördineerd zorgproces voor elke patiënt met borstkanker. Studies tonen aan dat de gemiddelde overleving na vijf jaar door een multidisciplinaire kankerzorg stijgt met 10 à 15%.

Doel

Het doel van de borstkliniek is de kwaliteit van de borstkankerzorg te optimaliseren. Door subspecialisatie kunnen we de ontwikkeling van borstkankerzorg verder mogelijk maken door introductie van nieuwe technologieën en behandelingsmogelijkheden.