Erkenningen

In 2010 verkreeg onze borstkliniek als eerste in België de erkenning van Eusoma (European Society of Mastology), de organisatie die alle borstkankerspecialisten uit alle bij borstkankerzorg betrokken disciplines vertegenwoordigt. Intussen droeg Eusoma het accrediteringsgebeuren over aan de ECCC (European CancerCare Certification, nu BCCERT) die in november 2014 de accreditering verlengde na een uitgebreide audit .

BCCERT - borstkliniek GZA

BCCERTBCCERT (vroeger EUSOMA) is de organisatie die alle borstkankerspecialisten uit alle bij borstkankerzorg betrokken disciplines vertegenwoordigt. Haar richtlijnen “The requirements of a specialist breast unit” werden in 2000 gepubliceerd en in 2006 gereviseerd. Het doel van deze rapporten was het definiëren van objectieve normen en evaluatiecriteria om tot een efficiënt en kwalitatief hoogstaand beleid betreffende borstkanker te komen. De richtlijnen omvatten elk aspect van borstkankerzorg: risico en preventie, diagnose en behandeling van de primaire tumor, follow-up, behandeling van recidieven en vergevorderde ziekte, anatoompathologie, reconstructie,  psychosociale opvang en audit.

Om erkend te worden, dient de borstkliniek:

  • alle zorgen voor goed- en kwaadaardige borstaandoeningen te verstrekken;
  • specialisten uit alle disciplines van borstkankerzorg in de behandeling te betrekken;
  • alle onderdelen van borstkankerzorg aan te bieden gaande van preventie, genetisch advies, behandeling van de primaire tumor en recidieven tot het voorzien van zorg voor gevorderde ziekte en palliatieve patiënten;
  • minstens 150 nieuwe patiënten per jaar te behandelen om een kosteneffectieve werkwijze mogelijk te maken en de chirurg van voldoende praktijkervaring te voorzien;
  • op alle vlakken multidisciplinair samen te werken;
  • voldoende psychosociale ondersteuning voor de patiënten voorhanden te hebben;
  • zorgprocessen en kwaliteit van zorgen regelmatig te evalueren en bij te sturen o.b.v. de recente wetenschappelijke richtlijnen en dit zowel bij de initiële zorg als bij follow-up.