VIP² indicator borstkanker

Een veilig verblijf, we zorgen er samen voor!

Klinische indicatoren

Indicatoren zijn cijfers waarmee gemeten wordt op welke manier een proces verloopt (= procesindicator) en/of wat de uitkomst van dit proces is (= resultaatsindicator).  In het geval van klinische indicatoren denken we aan zorgprocessen, processen die plaatsvinden om de zorg voor onze patiënt te verzekeren. 

  • Klinische procesindicatoren kijken dus naar de volgorde van gebeurtenissen, naar het tijdstip van deze gebeurtenissen, ... 
  • Klinische resultaatsindicatoren kijken naar het resultaat van het klinisch proces (wat is het resultaat van de zorg op de gezondheidstoestand van de patiënt?).

Mede onder impuls van de ziekenhuiskoepels werd in de zomer van 2011 een breed Vlaams indicatorenforum opgestart, het VIP2-project.  De partners in dit project zijn het Vlaams agentschap zorg en gezondheid, de zorginspectie, de Vlaamse vereniging van hoofdartsen, de mutualiteiten, het Vlaams patiëntenplatform en de vereniging van ziekenhuizen. VIP2 beoogt op de eerste plaats het verbeteren van de kwaliteit van zorg in de ziekenhuizen door de indicatoren te bespreken binnen het ziekenhuis met de zorgmedewerkers. Daarnaast wordt deze informatie beschikbaar gesteld voor de patiënten. 
Momenteel zijn slechts voor een beperkt aantal indicatoren de resultaten reeds beschikbaar, maar het is de bedoeling om de lijst van indicatoren actief uit te breiden.  Vanaf december 2013 worden de eerste resultaten bekend gemaakt.

GZA Ziekenhuizen wil zijn patiënten informeren over de kwaliteit van zorg die wij leveren.   Daarom hebben ook wij ons geëngageerd voor dit project en publiceren we onze resultaten.  Per indicator geeft GZA Ziekenhuizen ook een korte uitleg bij de resultaten, zodat u de resultaten kunt kaderen in een groter geheel.  Deze resultaten worden intern besproken en opgevolgd, zowel met de betrokken medische discipline als op de commissie Kwaliteitszorg.  We houden u dan ook op de hoogte van de verbeteracties die ondernomen worden als onze resultaten afwijken van de norm.