Oncopsychologen

We weten dat een diagnose van kanker een grote impact heeft op het leven. Het treft zowel de persoon die de ziekte heeft als de rest van zijn of haar gezin en omgeving.

Mensen beschikken over vaardigheden om moeilijkheden en tegenslagen het hoofd te bieden. Ook wanneer u met een kankerdiagnose en –behandeling geconfronteerd wordt, mag u op uw eigen draagkracht vertrouwen. In sommige gevallen is de draaglast echter te groot en kan psychologische ondersteuning u verder op weg helpen.

De oncopsychologen staan in voor het bieden van begeleiding op maat en informatie en advies aan patiënten en hun naasten. Dit kunnen bijvoorbeeld de partner of andere familieleden zijn. Samen met u gaan zij op zoek naar manieren om uw kwaliteit van leven te verbeteren en opnieuw een evenwicht te vinden in uw dagelijks functioneren en welbevinden.

Bij deze gesprekken kunnen verschillende thema’s aan bod komen. Bijvoorbeeld:

  • Hoe om te gaan met onzekerheid, angst, controleverlies?
  • Hoe communiceer ik mijn ziekte aan de kinderen of kleinkinderen?
  • Hoe ga ik om met reacties vanuit de omgeving?
  • Hoe ga ik om met een veranderd lichaamsbeeld en veranderde seksualiteit?
  • Hoe pik ik de draad van het leven terug op na behandeling?

Naast psychologische begeleiding organiseren de oncopsychologen regelmatig infosessies in groep rond verschillende thema’s. Bijvoorbeeld: “leren omgaan met mijn ziekte” of “vermoeidheid”.

De oncopsychologen kunnen rechtstreeks per telefoon gecontacteerd worden voor een gesprek tijdens een opname op de dagkliniek, een hospitalisatie of ambulant.

Patiënten bij wie de behandeling is afgerond, kunnen eveneens een beroep doen op de oncopsychologen. Indien hier blijkt dat een eerder langdurige begeleiding gewenst is, zorgen zij voor verdere doorverwijzing.
Aan het oncologisch begeleidingsteam is eveneens een psychiater verbonden. Wanneer dit aangewezen is, kan in overleg met de arts en psycholoog een consult bij de psychiater ingepland worden.

De consulten bij de psychiater zijn niet volledig gratis, maar worden deels terugbetaald. De consulten bij de oncopsycholoog zijn gratis.

De oncopsychologen binnen de borstkliniek zijn:

  • Margo Mahieu: 03 443 47 36
  • Ellen Decatte: 03 443 48 77